Posted by: Gurindam Jiwa | Wednesday, November 28, 2007

Bayaran Tambahan SRAI Bandar Baru Bangi 2008

Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi
Jalan Kemajuan, 43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
Tel/Faks: 03–89254714
E-Mel: sraibbb@yahoo.com.my

Bil (01) dlm SRAIBBBHL HL 06/001/01

Assalamualaikum wr.wbt
Tarikh: 28hb. November 2007

Kepada:
Ibu bapa / Penjaga Murid
SRAI Bandar Baru Bangi.

Tuan/Puan,

BAYARAN TAMBAHAN SRAI BANDAR BARU BANGI 2008

Izinkan saya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita saya ingin menarik perhatian tuan/puan bahawa pihak sekolah telah menerima surat pekeliling dari Bahagian Islam JAIS bi(03) JAI SEL. BPI 03/02/009/01 bertarikh 12hb. Nov. 2007 mengenai pakej bayaran tambahan di Sekolah Agama Negeri Selangor.

3. Sehubungan dengan itu, sekolah dan PIBG telah bersetuju memilih pakej A untuk Bayaran Tambahan di SRAI Bandar Baru Bangi kerana SRAI Bandar Baru Bangi berada dalam kawasan sosio ekonomi yang tinggi.

4. Pembayaran boleh dibuat pada:

Tarikh: 26hb. Disember 2007 (Tahun 1)
27hb. Disember 2007 (Tahun 2-6)
Tempat: Dewan SRAI Bandar Baru Bangi
 

5. Dengan itu, pihak sekolah mengharapkan agar pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama untuk membuat pembayaran pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

Kerjasama dan keprihatinan daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.

Sekian, Terima Kasih.

“BERSAMA KE ARAH KECEMERLANGAN UMMAH”

Yang menjalankan tugas,

…..
(PN. SITI MARIJAH BT. SARMIDI)
Guru Besar,
SRAI Bandar Baru Bangi

BAHAGIAN A: BAYARAN TAMBAHAN 2008 SRAI BANDAR BARU BANGI

Tarikh Pembayaran: 27hb. Disember 2007 Tempat Pembayaran: Dewan SRAI Bandar Baru Bangi
Masa: 8:30 pagi – 12:30 tengahari Cara: Tunai / Cek
Nama Murid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kelas: . . . . . . . . . . . . . . . . Tarikh: . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Bil. Perkara Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Catatan
1. Bayaran Pendaftaran (Murid Baru Sahaja) 22.00  
2. Bayaran Tambahan Sekolah 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00  
3. Korikulum 22.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00  
4. Ko-Kurikulum 22.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00  
5. Pusat Sumber 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00  
6. Keceriaan 22.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00  
7. Insuran Takaful 22.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00  
8. Kemahiran Hidup 6.00 6.00 6.00  
9. Makmal Sains 22.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00  
10. Kebajikan 22.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00  
  Jumlah 166.00 144.00 144.00 150.00 150.00 150.00  
 
Nama Guru Penerima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jumlah Bayaran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Disahkan oleh,

…..
(SITI MARIJAH BT. SARMIDI)
Guru Besar,
SRAI Bandar Baru Bangi

BAHAGIAN B

Nama Murid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kelas: . . . . . . . . . . . . . . . . Tarikh: . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Bil. Perkara Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Catatan
1. Bayaran Makanan (Januari) 50.00 50.00 50.00 50.00 (P)
60.00 (L)
50.00 (P)
60.00 (L)
50.00 (P)
60.00 (L)
 
2. Tanda Nama (3 keping) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  
3. Baju Sukan 22.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
  Jumlah 76.00 69.00 69.00 69.00 (P)
79.00 (L)
69.00 (P)
79.00 (L)
69.00 (P)
79.00 (L)
 
 
Jumlah Bayaran: . . . . . . . . . . . . . . . .
 

BAHAGIAN C: BAYARAN PIBG

Bil. Perkara Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Catatan
1. Bayaran Ahli PIBG
Locker
10.00
40.00
          MURID
BARU
2. Bayaran Bulanan PIBG 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00  
3. Motivasi 20.00 20.00 100.00  
4. Sumbangan Dana Wakaf 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  
  Jumlah 71.00 21.00 21.00 41.00
41.00 121.00  
 
Jumlah Bayaran: . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  • Bayaran yuran bulanan PIBG hanya perlu dibayar untuk bulan Januari–November sahaja.
  • Bayaran yang dibuat untuk setahun akan dikurangkan menjadi RM100 sahaja.
  • Tempoh untuk pembayaran detahun sehingga akhir bulan Mac 2008 sahaja.
Nama Guru Penerima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jumlah Bayaran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Disahkan oleh,

…..
(SITI MARIJAH BT. SARMIDI)
Guru Besar,
SRAI Bandar Baru Bangi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: